JT Golv AB är ett GVK-auktoriserat företag för säkra våtrum. För mer information gå in på GVKs hemsida